In memoriam Nico Aarnoudse

In memoriam Nico Aarnoudse

Op 10 november jl. is Nico Aarnoudse op 82 jarige leeftijd overleden. Nico en CBV Binnenland hebben samen een lange relatie gehad.   Eind jaren zeventig sponsorde Aarnoudse B,V, onze gehele vereniging. De vereniging had toen als...
Coronaprotocol CBV Binnenland

Coronaprotocol CBV Binnenland

PUBLIEKEr is geen publiek toegestaan bij wedstrijden in de amateursport.” CORONATOEGANGSBEWIJS:Een coronatoegangsbewijs is verplicht op binnensportlocaties, inclusief sportkantines, kleedkamers en andere faciliteiten, voor iedereen vanaf 18 jaar.  Een...
Mededelingen Algemene ledenvergadering

Mededelingen Algemene ledenvergadering

De belangrijkste zaken die in de ALV van 25 oktober j.l. zijn besproken, zijn: De voorzitter begon de vergadering met een in memoriam n.a.v. het overlijden op 21 januari jl. van onze oud-voorzitter en erelid Frits den Hoedt. Ter nagedachtenis zal jaarlijks, in...
Mededelingen Algemene ledenvergadering

ALV maandag 25-10, jij komt toch ook !

Aan de leden en ouders/verzorgers, Aanstaande maandag 25 oktober houdt CBV Binnenland haar Algemene leden Vergadering in de Tipp Inn, aanvang 19:30 uur.  Wij hebben je gevraagd je aan te melden voor de ALV. Tot nu toe heeft slechts een zeer gering aantal leden...
Bitnami