CBV Binnenland

De basketbalvereniging voor iedereen!

Vertrouwenscontactpersoon

Naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft CBV Binnenland een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen van zaken die mogelijk in strijd zijn met regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met onze vertrouwenspersoon bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

De gedragsregels voor begeleiders vind je op deze site onder het kopje Gedragsregels.

 

  Binnen CBV Binnenland hebben we twee vertrouwenscontactpersonen, een vrouw en een man:

  Mary den Hoedt
  06-52022636
  m.denhoedt@cbvbinnenland.nl

  Jurgen van Krimpen
  06-16812820
  jurgen361@gmail.com