CBV Binnenland

De basketbalvereniging voor iedereen!

Wie-Wat-Waar

Wat is Binnenland Basketbal?

Wil je op de hoogte blijven van alle wetenswaardigheden over de club of haar leden kijk dan regelmatig op de site, want deze wordt dagelijks ge-update. Daarnaast wordt het wedstrijdprogramma tijdens het seizoen aangevuld met de te verrichten taken. Dit wordt via mail, via team-whatsappgroepen en via de website bekend gemaakt.  Maar ook is zeer veel info beschikbaar op de Sportlink-basketballApp op je telefoon, deze is te downloaden voor AppStore en Google play: om te downloaden klik hier 

Wat heb je nodig om te spelen?
Ieder lid is verplicht, wanneer hij/zij deelneemt aan wedstrijden in competitie-verband, het officiële tenue van Binnenland te dragen. De clubkleuren zijn blauw en rood. Op het shirt moet het witte borst- en rugnummer te zijn aangebracht. De tenues worden verstrekt vanuit de vereniging en daarvoor wordt op jaarbasis een kleine vergoeding berekend. Zie hiervoor contributie.
Het reserveshirt is wit van kleur, met blauwe borst- en rugnummers (ook deze worden door de vereniging verstrekt). Tevens heb je goede sportschoenen nodig, die je uitsluitend in de zaal gebruikt cq. mag gebruiken.
De Publiciteit

Wil je op de hoogte blijven van alle wetenswaardigheden over de club of haar leden kijk dan regelmatig op de site, want deze wordt dagelijks ge-update. Daarnaast wordt het wedstrijdprogramma tijdens het seizoen aangevuld met de te verrichten taken, dit wordt via mail en via de website bekend gemaakt, alsmede via het publicatiebord in onze kantine ‘De Tipp Inn’.

Organisatie

De organisatie van Binnenland is als volgt:

 1. Bestuur – Behandelt en regelt de algemene gang van zaken van de hele club. Bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, algemene leden en afgevaardigden vanuit Technische commissie, Topsportstichting en Kantinecommissie.
 2. Technische commissie – Regelt technische zaken, zoals bijvoorbeeld materialen, teamindelingen, trainingen, coaches, scheidsrechters en wedstrijdprogramma
 3. Topsportstichting – Regelt zaken mbt Dames 1. Heeft u vragen over topsport mail Wim Steen
 4. Kantine commissie – Verzorgt alles in en rond het clubhuis/kantine ‘De Tipp Inn’
 5. Sponsor commissie – Verzorgt het aantrekken en onderhouden van sponsors voor de gehele vereniging en Topsport
 6. Jeugdcommissie – Is een soort jeugdbestuur (in oprichting) en de bedoeling is dat deze commissie toernooien, feesten e.d. organiseert.
 7. Website-commissie, beheert de website, plaatst berichten
Sponsors

Uiteraard maakt Binnenland gebruik van sponsors, ook als nieuwe leden hierover ideeën hebben kunnen zij dit kenbaar maken. Als je iemand weet die via Binnenland reclame wil maken of lid wil worden van de businessclub, neem dan contact op met de sponsorcommissie, e-mailadres sponsoring@cbvbinnenland.nl.

Clubhuis

Sinds februari 2002 zijn we in het bezit van een eigen kantine/clubhuis, de Tipp Inn.
Voor het laten reilen en zeilen maken we gebruik van vrijwilligers, waarvan we er nooit genoeg hebben.
De leden van 18 jaar en ouder worden regelmatig voor een bardienst aangeschreven. Van de ouders van leden zouden we het prijs stellen als zij ook af en toe een bardienst willen doen. Geeft u op het inschrijfformulier aan naar welke dag uw voorkeur uitgaat, met elk uurtje zijn we geholpen!!

Waar spelen en trainen we?

WAAR TRAINT BINNENLAND
De trainingen beginnen meestal in augustus en duren tot begin juni. Tijdens de korte schoolvakanties gaan de trainingen gewoon door, behalve van de jongste jeugd. Alle trainingen vinden voornamelijk plaats in Sporthal de Driesprong, Marijkesingel, maar vanwege de groei van onze club vinden ook trainingen plaats in andere hallen in Barendrecht en Heerjansdam.  Voor een volledig overzicht van de trainingen >>>>>

WAAR SPEELT BINNENLAND
De thuiswedstrijden worden gespeeld in:
Sporthal de Driesprong Marijkesingel 20 te Barendrecht.

Hoe Reizen we dan?

Naar uitwedstrijden en toernooien gaan we meestal met de auto. Voor de jeugdteams worden dan de ouders gevraagd om voor het vervoer te zorgen. Meestal is aan het begin van het seizoen en halverwege het seizoen contact tussen de coach en de ouders – middels een schrijven – om vaste afspraken te maken voor het vervoer naar de uitwedstrijden. Bij jeugdteams wordt het op prijs gesteld als ouders zich als team-manager ter beschikking te stellen om op die wijze wat werk van de trainer-coach uit handen te nemen.

Wanneer speelt Binnenland?

De thuiswedstrijden worden gewoonlijk op zaterdag en soms op vrijdag gespeeld. CBV Binnenland is een statutaire “niet-zondag” vereniging.  Het tijdstip waarop moet worden gespeeld wordt op de clubsite en via mail bekend gemaakt.

Statuten en huishoudelijk reglement

Deze twee officiële stukken beschrijven in formele taal het reilen en zeilen van Binnenland evenals de rechten en plichten van zowel de vereniging als de leden. Genoemde stukken kunt u bij het secretariaat.

Rechten & Plichten

WAAR HEB JE RECHT OP
1. Het volgen van de wekelijkse trainingen
2. Het spelen van wedstrijden in competitieverband in een bepaald team
3. Het deelnemen aan door Binnenland opgezette activiteiten

WAT ZIJN JE PLICHTEN
1. Het betalen van de contributie
2. Wedstrijden spelen in het officiële clubtenue
3. Het uitvoeren van taken van het door het bestuur vastgestelde aantal uren per seizoen, bijv:

 • Scoren en timen van thuiswedstrijden (geen u10 en u12 spelers);
 • Het fluiten van één of meerdere wedstrijden(vanaf 15 jr). Vanaf 15 jaar is men verplicht een scheidsrechterscursus te volgen;
 • Het vervullen van de zaalwachtdienst. Deze taak is uitsluitend voor u16 en oudere teams;
 • Het vervullen van een bardienst, deze taak is uitsluitend voor leden van 18 jaar en ouder.

4. Competitiespelende leden van 14 jaar of ouder moeten in het bezit zijn van een spelregel bewijs: “BasketballmasterZ”. Dit wordt door CBV Binnenland verzorgd;
5. Competitiespelende leden vanaf 16 jaar zijn verplicht om een scheidsrechterdiploma te halen (BS2). Dit wordt door CBV Binnenland verzorgd;

Kan je een bepaalde taak niet vervullen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Voldoe je niet aan een bepaalde opgedragen taak, dan zal een geldboete worden opgelegd. Bij herhaling wordt deze verhoogd. Er kunnen daarnaast ook schorsingen worden opgelegd. Taken kan je ook afkopen zodat andere leden tegen vergeoding deze activiteit kunnen overnemen.

  De opgedragen taken worden per email, via basketball-app en via website of via het publicatiebord in de Tipp Inn kenbaar gemaakt. We zijn aan het werk om tekijken of je je van te voren via de website kan inschrijven op taken zodat dit maximaal aansluit bij jouw mogelijkheden. De opgelegde boetes en schorsingen worden per email en/of schriftelijk kenbaar gemaakt aan betrokkene en aan zijn/haar coach/trainer.

  Cursussen

  “Hoe kan dat nu”, zal je denken, “een verplichting om te fluiten, schrijven en timen? Ik weet de spelregels niet eens!” Een nieuw lid zal uiteraard nooit direct verplicht worden dergelijke taken te verrichten, een kleine gewenningstijd wordt hem/haar wel gegund.

  De technische commissie organiseert ieder jaar cursussen, zodat iedereen de gelegenheid heeft zich de stof eigen te maken. Daarnaast zullen spelenderwijs de spelregels tijdens de training ter sprake komen.
  Wil je zo snel mogelijk wat doen, neem dan contact op de technische commissie
  .

  Alleen trainen & basics trainingsgroep

  ALLEEN TRAINEN / GEEN WEDSTRIJDEN
  Ook dat kan bij Binnenland, er zijn ook niet competitiespelende leden. Deze mogen meedoen aan de wekelijkse training (1x) en andere activiteiten van de vereniging. Bovendien heb je geen scheidsrechter, tafel- of zaalwacht-verplichtingen. Voor deze leden geldt het recreanten-tarief.

  BASICS TRAININGSGROEP
  Buiten de hiervoor genoemde categorie kennen we bij Binnenland ook nog de zogenaamde basics trainingsgroep,  deze groep traint slechts 1x per maand op de vrijdagavond. Deze groep bestaat uit ouders van jeugdleden en ook wel andere belangstellenden die af en toe kennis willen maken met het basketbalspel. In een gemoedelijke sfeer worden wat vaardigheden bijgebracht en de spelregels uitgelegd. Wilt u ook meedoen, neem contact op met Sonja van Oosten.

  Betalen van de Contributie

  De contributie dient binnen 1 maand na ontvangst van de factuur te worden voldaan. De factuur wordt naar het bij de ledenadministratie bekende emailadres gestuurd.  Indien u per automatische incasso wenst te betalen kunt u dit vooraf melden aan penningmeester@cbvbinnenland.nl .

   Bij het niet op tijd betalen of niet nakomen van de gemaakte afspraken, wordt de vordering overgedragen aan ons incassobureau.

   

  Bedanken als lid

  BEDANKEN ALS LID BIJ BINNENLAND
  Als je eenmaal lid bent van Binnenland wil je natuurlijk nooit meer weg. Mocht je om één of andere reden toch willen bedanken dan kan dit schriftelijk of per email bij de ledenadministratie. De opzegging kan echter alleen plaatsvinden voor 1 juni voorafgaande aan het nieuwe seizoen; je bent dus altijd een heel jaar lid. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is dus niet mogelijk. Indien dit toch onverhoopt gebeurd zullen administratiekosten, bondscontributie en eventuele kosten voor spelen e/o trainen in rekening worden gebracht.

  Bereikbaarheid

  Wil je contact met een van onze bestuurders en/of een commissie neem dan rechtstreeks contact met ze op via onderstaande links (PS heeft een commisie nog niet een vertegenwoordiger richt je dan tot het bestuur):

  1. Bestuur
  2. Technische Commissie
  3. Kantine Commissie
  4. Website Commissie
  5. Communicatie Commissie
  6. Feest Commissie
  7. Jeugd Commissie

  Adres Sporthal en clubhuis de Tipp Inn:  Marijkesingel 22, 2991 BK, Barendrecht.

  Mail: via bovengenoemde commisies en/of het bestuur.

  Post:
  CBV Binnenland
  Postbus 257
  2990 AG Barendrecht