Tijdens onze ALV van 30 november jl. kreeg het bestuur de vraag hoe het nu eigenlijk staat met de renovatie van onze sporthal of met de nieuwbouw op een andere locatie.  Niet iedereen weet dat de projectgroep die de contacten over de sporthal met de gemeente onderhoudt er al zo’n 10 jaar op heeft zitten. En tot nu toe zit er nauwelijks schot in deze zaak. Omdat wij het hoog tijd vinden dat er nu eindelijk actie ondernomen wordt, heeft het bestuur een brief aan het college van B&W geschreven. Ook is de brief ter kennisname aan de leden van de gemeenteraad en Sportraad Barendrecht gestuurd.

Wij zullen u op de hoogte houden van de komende ontwikkelingen.

Het bestuur wenst alle leden en vrijwilligers een heel goed, gezond en sportief 2024.

Wim van der Hoek
Voorzitter