Gisterenavond, 30 oktober, vond in de kantine , de Tipp Inn, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
Na het formele gedeelte, de goedkeuring van de notulen van de vorige ALV , de afhandeling van de jaarverslagen van Secretariaat, Technische commissie, Steunfonds(de kantine), het verslag van de kascontrolecommissie en het verlenen van decharge van de financiƫle vastleggingen werden enige leden in het zonnetje gezet.

Zo werd het aftredende bestuur van de Stichting Topsport in het zonnetje gezet, Michel Appers en Mary den Hoedt werden benoemd als Lid van Verdienste. Aftredend voorzitter van Topsport, erelid Wim Steen, kreeg de Waarderingsspeld opgespeld door voorzitter Wim van der Hoek. Overigens kregen zij deze versierselen niet alleen voor hun werk voor de Stichting Topsport, maar voor hun jarenlange bijdragen op verschillende fronten binnen de vereniging op zowel bestuurlijk, trainersgebied en organisatie van verschillende evenementen.

Ook Joost van Rangelrooy werd in het zonnetje gezet, hij werd voor zijn jarenlange inzet als trainer/coach van verschillende teams, Jongens Junioren Eredivisie, Heren 1 in 1e divisie en promotiedivisie en Dames 1 op eredivisieniveau als Lid van Verdienste van de vereniging benoemd.

Vervolgens werden Petra van Schaik, 25 jaar lid van CBV Binnenland en Jeroen van der Stoep 40 jaar lid van de club eveneens in het zonnetje gezet.

Voorzitter Wim van der Hoek had voor alle zes personen een persoonlijk woordje wat ze voor de vereniging en voor het basketball hebben betekend en nog betekenen.