Bericht van de Bond

De huidige coronamaatregelen lopen tot half december. Er staan op dit moment nog wedstrijden gepland in het weekend van 18 t/m 20 december. Vanuit de vraag vanuit de verenigingen om duidelijkheid en hetgeen we sportbreed om ons heen zien, hebben we besloten om ook deze ronde uit het programma te halen. Naar verwachting is de kans nihil dat in december de sport volledig zal kunnen opstarten, en in verband met in te huren zaalhuur is deze beslissing genomen.


De jeugdwedstrijden in de afdeling, die nog tot de halfjaarcompetitie van de eerste helft behoren, komen te vervallen. De wedstrijden uit de jaarcompetities worden in Sportlink open gezet naar de fictieve datum van 30 juni 2021We spreken de hoop uit dat er begin december meer duidelijkheid kan worden gegeven over wat er in januari wel en niet kan. We communiceren dan over het vervolg van de competities en de competitiekalender.