Een basketbalwedstrijd kan slechts gespeeld worden als er scheidsrechters, maar ook een deskundige jurytafel aanwezig is. Iedereen die speelt in U14 of in een oudere leeftijdscategorie dient een taak aan de jurytafel te kunnen uitvoeren. Je zal regelmatig worden aangeschreven voor een dergelijke taak.

Ouders van de U10 en U12 jeugd zullen bij het team van hun kind een jurytaak dienen te doen, net zoals gevraagd zal worden om de teamtenues te wassen en een rijbeurt voor uitwedstrijden. Dit alles uiteraard per toerbeurt.

Om goed voorbereid te zijn op de start van het komende seizoen, wordt er door Cees van der Graaf een drietal tablet/tafel/jury cursussen verzorgd op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 september a.s.

De cursus start om 19:00 uur en duurt ongeveer een uur. 

Ouders en oudere spelers willen we nadrukkelijk ook de mogelijkheid geven om, als ze het wensen, naar 1 van de 3 avonden te komen. 

Vanwege corona mogen er maximaal 20 personen deelnemen per avond.
Een ieder die een avond wil bijwonen is verplicht zich per mail aan te melden via wedstrijdsecretaris@cbvbinnenland.nl geef duidelijk aan welke avond je wil deelnemen.