Renes.

Renes.Realisatie website:
Magna Cura Automatisering Netzaken.nl Web Applicaties en toepassingenvrijdag 5 januari 2018
Breedtesport doorgroei naar Topsport, vacatures sponsorcommissie (Businessclub .)


 

 

Eén van de speerpunten van de stichting Topsport Basketball Barendrecht is het faciliteren van de doorgroei van breedtesport naar topsport.  Dit naast de faciltering van de topsportteams welke extra middelen nodig hebben (denk bijvoorbeeld aan extra kosten voor het spelen op 3 in plaats van 1 veld).

De sponsorcommissie zorgt er binnen de stichting Topsport Basketball Barendrecht voor dat we afdoende sponsors hebben. Dit om de begroting, met betrekking tot de kosten voor doorgroei en de extra kosten voor de topteams ieder seizoen, te kunnen realiseren.

De sponsorcommissie zoekt met spoed versterking/uitbreiding van haar leden, in alle mogelijk denkbare rollen. Dit om de genoemde speerpunten te kunnen blijven realiseren.

Continue vernieuwing, naast het onderhouden, van mogelijke sponsorkanalen is noodzaak. We doen dan ook een dringend beroep op u om de vereniging hierbij te helpen en ons te komen versterken. LET WEL alle inzet is welkom ook bent u zeer beperkt in tijd daarvoor! Graag horen we van u hoe u (al dan niet tijdelijk) kan en wil bijdragen, dit kan

Ook potentiele prospects of acties waarmee we fondsen kunnen genereren kunt u via deze wegen aan ons doorgeven!


 


Next Games
Vetus/Binnenland VU20-1
versus Landstede
13-04-2018 20:45Vertom/Binnenland Heren 1 versus the Jugglers UIT
14-04-2018 18:30u


Afval Loont Saldo
645
Standen & Uitslagen
Uitslagen Alles | Standen

20 april, jarig.
Desiree Hulst, V18-1.
Desiree Hulst


Agenda.
Blue Nation Kids50 jaar jubileum feest
Ticket Center Dames 1.
Koop hier uw toegangskaart

Twitter.